Smak, kvalitet och hållbarhet – Hållbart fiske märkning

Hållbara smaker

Sushi Yama och hållbarhet

WWF:s fiskguide

Redan sen Sushi Yama grundades har vi följt WWF:s fiskguide när vi har komponerat vår meny. Fiskguiden klassificerar fisk-/ skaldjur och placerar de i olika kategorier – grön, gul och röd. Man tar hänsyn till både hållbarhet och miljö i samband med klassificeringen. En grön fisk kan ätas med gott samvete, en gul ska man vara försiktig med (bl.a. är fångstområde och tillvägagångssätt avgörande faktorer) och en rödlistad fisk ska undvikas. Vi följer och har alltid följt Fiskguiden när vi väljer våra råvaror.

För att främja WWF:s arbete är vi även ett vänföretag.

Nordens första ASC- och MSC-certifierade sushikedja

2014 valde vi att slopa den tropiska jätteräkan. Både vår och våra gästers medvetenhet, samt Naturskyddsföreningens ståndpunkt kring frågan låg till grund för beslutet. Räkan vi serverade då var inte ASC-märkt och vi valde att sluta servera den av hållbarhets- och miljöaspekt.

År 2018 blev vi både ASC- och MSC-certifierade. Det var ett naturligt steg för oss, då WWF stödjer dessa certifieringar. Genom vår certifiering blev vi också Nordens första sushikedja som är både ASC- och MSC-certifierad. Året därpå, 2019, tilldelades vi priset ”Årets Pionjär” av ASC med motiveringen ”för sin roll som lysande och inspirerande ledstjärna inom sushibranschen. För att ha gjort ett aktivt val att servera certifierad fisk och skaldjur som rår om både människa, hav och natur. Ett företag att RÄK-na med!”.

Även om vi hanterar MSC-märkta råvaror sen ett tag tillbaka i våra restauranger så har dessa inte lyfts upp än, men inom kort kommer även MSC-märket att vara en del av vår meny.

ASC och MSC är fristående organisationer och nedan återfinns kort information om respektive, mer finns att läsa på deras hemsidor.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.

MSC (Marine Stewardship Council) MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken förvaltas väl, kommer från livskraftiga bestånd och att åtgärder vidtagits för att minska inverkan på havsmiljön.

Burfria ägg i vår omelett

Vi bryr oss om hönorna och sen den 1:a april 2019 görs därför vår tamagoyaki på ägg från frigående höns. Vi ser samtidigt över produkter från våra leverantörer där ägg återfinns som en ingrediens. Vi arbetar för att under 2021 kunna säkerställa att produkter som innehåller ägg som ingrediens är baserade på ägg från frigående höns.

Takeaway eller ät på plats

Sushisugen?
Beställ smidigt!

Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.

Sushi Yama och hållbarhet

Hållbarhet och samarbeten