Sushi Yama <3 Klimatmärkning

Vi erbjuder framtidens mat, med låg klimatpåverkan – här och nu.

Vi kan minska vår klimatpåverkan med rätt mat

Det kanske inte behöver påpekas att vi människor måste göra någonting åt klimatförändringarna. Sällan berörs dock just våra matvanor som en klimatbov, låt oss ta tillfället i akt och förklara hur det ligger till.

Alla matprodukter går igenom olika steg under tillverkningsprocessen, exempelvis råvaruutvinning, jordbruk, produktion i fabrik, transport, etc. beroende på vilken produkt det handlar om. Alla dessa steg släpper olika mängd växthusgaser i atmosfären. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas som alla har olika stor (negativ) inverkan på klimatet. Man brukar därför räkna om de totala växthusgasutsläppen i koldioxidekvivalenter (CO2e) för att enkelt kunna jämföra dem. Den totala mängden CO2e från en produkt kallas för dess klimatavtryck, carbon footprint på engelska. När vi når höga halter av växthusgaser i luften så fastnar de i atmosfären vilket gör att temperaturen på jorden stiger – vi upplever en klimatförändring.

Förhållandet mellan klimatförändringar och vad vi stoppar i munnen är alltså att våra nuvarande matvanor består av för många produkter med för högt klimatavtryck för att planeten ska kunna stå emot fortsatta klimatförändringar. För att minska klimatpåverkan från mat måste vi ändra våra matvanor och laga, servera och äta mat med lägre klimatavtryck.

Därför har vi på Sushi Yama valt att klassificera hela vår meny tillsammans med Klimat och faktum är att vi erbjuder ett stort omfång av just mat mer lägre klimatavtryck – följ bara märkningarna.

Visste du att...

En genomsnittlig lunch eller middag i Skandinavien har idag ett klimatavtryck på 1.7 kg CO2e per rätt. Enligt uppskattningar bör klimatavtrycket från mat för en enskild individ maximalt ligga på 0.5 kg CO2e per lunch eller middag om vi ska nå FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030.Låg

0.1-0.5 kg CO2e

Välj rätter märkta med ”låg” och hjälp till att halvera klimatpåverkan från mat i SverigeMedel

0.6-1.5 kg CO2e

Rättens klimatpåverkan motsvarar den genomsnittliga klimatpåverkan från en lunch eller middag i SverigeHög

1.6+ kg CO2e

Rätten klimatpåverkan har en större klimatpåverkan än en genomsnittlig lunch eller middag

Vägen till en hållbar måltid

WWF:s One Planet Plate

Baserat på målen i Parisavtalet har WWF tagit fram en ”guide” till hur vi ska äta för att nå 1,5 gradersmålet. Vi har en mycket tydlig klimatbudget, där våra utsläpp inte bör överstiga 11 kg CO2e per person och vecka.

Livsmedelsindustrin står för 25%
av världens utsläpp

Konsumenter efterfrågar mer klimatsmart mat och transparenta företag

Klimatmärkning av mat kommer bli branschstandard i framtiden

Klimato - calculating each meal

Based on One Planet Plate – we wish to inspire chefs and consumers towards climate friendly options, in order to be able to reach the Paris Agreement. With a weekly budget of 11 kg CO2e, we have defined 0.5 kg CO2e as “climate friendly”.

Takeaway eller ät på plats

Sushisugen?
Beställ smidigt!

Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.

Sushi Yama och hållbarhet

Hållbarhet och samarbeten